درباره ما

نظر به اینکه در استان تهران اعضاء صنف فلزات ذوبی و ضایعات استان تهران ( آهن آلات ، مس ، مفرخ ، آلومینیوم ، چدن ) در داخل شهر تهران و مناطق مسکونی فعالیت دارند که بعنوان مشاغل مزاحم و آلاینده شناخته می شوند و سالهاست دولت و استانداری و محیط زیست و شهرداری تهران در تلاش هستند که صنوف مشاغل مزاحم و آلاینده را به خارج از شهر انتقال و در مکان مناسبی که اعضاء صنف استقبال نمایند ساماندهی نماید که این شهرک صنفی به درخواست اکثر اعضاء صنف فلزات ذوبی و ضایعات استان تهران و شرکت تعاونی و خریدار مذکور که خود عضو انجمن صنفی می باشد موافقت و تصویب نمودند که برای پیشرفت کار و تولید و کم کردن مزاحمت و آلایندگی و با کمک و همیاری خود و بدون ایجاد بار مالی به دولت و شهرداری با ایجاد شهرک صنفی از شهر تهران خارج و در شهرک صنفی نور مستقر شوند.

Call Now Button